Gmina Bledzew

INFORMACJE W SPRAWIE SZACOWANIA STRAT W UPRAWACH ROLNYCH SPOWODOWANYCH SUSZĄ W 2024r.

Ocena 0/5

W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych suszą  będzie odbywało się za pośrednictwem publicznej aplikacji, w której producent rolny po zalogowaniu się do tej aplikacji podpisem zaufanym składa wniosek o oszacowanie strat w uprawach rolnych, w których klimatyczny bilans wodny w danym okresie, wskazuje na możliwość spadku plonów w związku z suszą. Aplikacja wygeneruje protokół z oszacowania strat.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. 2023 poz.1350), powstała dodatkowa możliwość szacowania szkód rolniczych spowodowanych przez suszę przez powołane do tego komisje. 

Producent rolny może wystąpić do gminy z wnioskiem o szacowanie szkód spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych przez komisje powołaną przez Wojewodę. Komisja składa za pośrednictwem publicznej aplikacji  raport oszacowania szkód w danym gospodarstwie rolnym – raport komisji nie jest podstawą do ubiegania się o pomoc finansową!

Warunkiem oszacowania przez komisję szkód jest złożenie wniosku o oszacowanie szkód zawierającego podpisaną przez składającego wniosek zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatność 2024.

Ustalenie wysokości szkody dokonuje się wyłącznie poprzez lustrację w terenie – komisja nie szacuje upraw skoszonych!

Jednocześnie przypominamy, że jeżeli rolnik chce ubiegać się o pomoc publiczną w rolnictwie, to jego obowiązkiem jest złożenie wniosku o szacowanie szkód w „aplikacji suszowej” na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aplikacja-suszowa niezależnie od tego czy szacunku dokona powołana przez Wojewodę komisja. 

!!! UWAGA !!!

Jeżeli rolnik nie złoży wniosku przez „aplikację suszową” a jedynie szacowania dokona komisja, uniemożliwi to wygenerowanie z aplikacji protokołu lub kalkulacji, tym samym pozbędzie się możliwości wystąpienia do ARMiR o pomoc finansową.

Formularz wniosku można pobrać osobiście  w  Urzędzie Gminy Bledzew (sekretariat)  lub ze strony internetowej urzędu.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel.  957436610  lub osobiście w Urzędzie Gminy Bledzew.

Załącznik: Wniosek o szacowanie strat.

 

Pliki do pobrania:

Formularz wniosku
Format: doc, 54.5 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności