Gmina Bledzew
Powróć do: Gospodarka odpadami

Składanie deklaracji drogą elektroniczną

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Nr XLV/265/14 Rady Gminy Bledzew z dnia 19 lutego 2014 r. Gmina Bledzew udostępnia możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi drogą elektroniczną. Aby złożyć deklarację drogą elektroniczną należy:

  1. Pobrać formularz deklaracji (plik do pobrania pod tekstem) lub z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bledzew – > (Zakładka: gospodarka odpadami komunalnymi) 

  2. Zalogować się na portal elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). (Jeżeli petent nie ma założonego konta, konieczna jest uprzednia rejestracja i potwierdzenie profilu zaufanego)

  3. Wypełniony formularz deklaracji przesłać jako załącznik pisma na elektroniczną skrzynkę podawczą(ePUAP) Urzędu Gminy Bledzew.
    Link: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/2995muchj6
 

Pliki do pobrania: