Gmina Bledzew
Powróć do: Gospodarka odpadami

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE

Zgodnie z uchwałą NR LVI/650/24  Rady Gminy Bledzew z dnia  30 stycznia  2024r.  sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty:

  • stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 31,00 zł miesięcznie od osoby.
  • stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku stwierdzenia niewypełnienia przez właściciela nieruchomości, obowiązku selektywnej zbiórki odpadów wynosi 62,00 zł miesięcznie od osoby.

 

NIERUCHOMOŚCI LETNISKOWE (J. DŁUGIE)

Zgodnie z uchwałą NR XLV/391/23 Rady Gminy Bledzew z dnia  14 kwietnia listopada 2023r.  w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/278/22 Rady Gminy Bledzew z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla określonych nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe:

  • stawka roczna  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych nad Jeziorem Długim wynosi 210,00 zł
  • stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku stwierdzenia niewypełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi 420,00 zł